StanislawGacek
Zdjęcie Ekspertyzy, inwentaryzacje

Specjalistyczne ekspertyzy ornitologiczne. Nadzór przyrodniczy
nad inwestycjami. Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze.
Oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.
Badania oraz czynna ochrona ptaków.


Szczegóły oraz terminy do uzgodnienia mailowo lub telefonicznie
Zdjęcie Edukacja

Warsztaty i lekcje dla dzieci w szkołach i przedszkolach.
Aktywne zajęcia, zabawy ruchowe związane z ptakami.
Pokazy zdjęć i filmów. Możliwość otrzymania wyjątkowych
materiałów edukacyjnych.


Szczegóły oraz terminy do uzgodnienia mailowo lub telefonicznie
Zdjęcie Wycieczki ornitologiczne

Do dyspozycji doświadczony zespół przewodników
wycieczek ornitologicznych do ptasich ostoi.
Uczestnicy otrzymują karty pracy oraz materiały edukacyjne.

Szczegóły oraz terminy do uzgodnienia mailowo lub telefonicznie
Zdjęcie Dokumentacja fotograficzna

Propozycja dla naukowców. Oferujemy pomoc doświadczonego
fotografa przy dokumentowaniu projektów badawczych,
najchętniej związanych z ornitologią.


Szczegóły oraz terminy do uzgodnienia mailowo lub telefonicznie
Zdjęcie Promocja instytucji i firm

Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze miasta/gminy.
Filmy, diaporamy i fotografie edukacyjno-promocyjne.
Produkcja materiałów promocyjnych z wykorzystaniem wiedzy
przyrodników, ornitologów, projektantów i fotografów.


Szczegóły oraz terminy do uzgodnienia mailowo lub telefonicznie