StanislawGacek
Czesław Zontek (54)
ornitolog, członek: OTOP, MTO, GKO oraz Klubu ornitologów w Bielsku-Białej,
przewodnik wycieczek ornitologicznych, współredaktor pisma Pomurnik.
tel. 725 225 921
Stanisław Gacek (53)
ornitolog, członek: OTOP, MTO, GKO oraz Klubu ornitologów w Bielsku-Białej, opiekun ostoi Natura 2000
"Dolina Dolnej Soły", przewodnik wycieczek ornitologicznych, współredaktor pisma Pomurnik, rysownik, malarz.
tel. 604 858 513
Jerzy Wróbel (47)
ornitolog, członek: OTOP, MTO, GKO oraz Klubu ornitologów w Bielsku-Białej,
przewodnik wycieczek ornitologicznych, współredaktor pisma Pomurnik.
tel. 607 591 052
Darek Czernek (42)
projektant, fotograf, ornitolog, członek: OTOP, MTO, GKO oraz Klubu ornitologów w Bielsku-Białej,
animator przyrodniczy OTOP, pomysłodawca programu “Zielone SOS”.
tel. 602 726 881
dr Mateusz Ledwoń (36)
ornitolog, pracownik naukowy Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie,
opiekun ostoi Natura 2000 “Stawy w Brzeszczach”, członek: OTOP, GKO.
tel. 507 583 510